Zpívejte.cz

Texty písní, hudební skupiny, videoklipy a karaoke

Hudební skupiny > M > Muzikál Dracula > Dokonáno

Text Písně: Dokonáno - Muzikál Dracula


Text Písně - Dokonáno - Muzikál Dracula Text Písně - Dokonáno - Muzikál Dracula
Překlad Písně - Dokonáno - Muzikál Dracula Překlad Písně - Dokonáno - Muzikál Dracula
Videoklip k Písni - Dokonáno - Muzikál Dracula Videoklip k Písni - Dokonáno - Muzikál Dracula
Karaoke k Písni - Dokonáno - Muzikál Dracula Karaoke k Písni - Dokonáno - Muzikál Dracula


Steven:

Jsem rozhořčen tím bezprávím,
že jsem se vězněm stal!

Dracula:

Já vím.

Steven:

Bez soudu, bez uvítané,
hned jste mě potrestal.

Dracula:

Já ne.

Steven:

Chci odvést odtud sestru svou!

Dracula:

To není věcí jen nás dvou.

Steven:

Já zachráním ji před zkázou!

Dracula:

A v čem ta zkáza vězí?
Ve tvé mysli choré!
Prosím, promluv, Lorraine!

Lorraine:

Mne chránit vůbec nemusíš!

Steven:

Na hrdle nenosíš už kříž!

Lorraine:

Jsem šťastná s knížetem.
Teď víš.

Dracula:

Teď víš.

Steven:

Chceš hříšně hříšný život vést...

Lorraine:

Chci s ním až ke hvězdám se vznést.

Steven:

... vtom hradě zakletém.

Dracula:

Tak jest.

Lorraine:

Tak jest!

Steven:

Máš pojem co to znamená?

Lorraine a Dracula:

My víme, co to znamená.

Steven:

Jsi zmámená, jsi šílená!

Lorraine a Dracula:

Snad pouze láskou šílená.

Steven:

Sestro, vzbuď se stůj co stůj!
Pochop, kdo je kníže tvůj!
To on se se zlou mocí s ďáblem spřáh,
žádný šlechtic, ale vrah!
Tak dosti maškarád!
Já tě zabiju - a rád!

Dracula:

Doufám...

Lorraine:

Vždyť kníže není ozbrojen!

Steven:

Právem padlých, právem práv!

Dracula:

S kým máš tu čest, ty chápeš málo jen.

Steven:

Sám sis napsal epitaf!

Lorraine:

I sestry své se navždy zbav!

Steven:

Jak to, že ty jsi živ a zdráv?

Lorraine:

Díkybohu, ty jsi živ a zdráv!

Dracula:

Já jsem nesmrtelný,
bědný nesmrtelný!
Tím zůstávám,

Steven:

Pak se staň co stát se má!

Dracula:

tím zůstávám.

Steven:

Hleď, jak smrtelný jsem já!

Snad pouť jen dočasná je zákonná,
ten, kdo s vírou dokoná,
se smrti neděsí.

Dracula:

Dávno smrt mě neděsí.

Steven:

Kéž se sejdem v nebesích!

Dracula:

Znáš-li, co je v nebesích?

Steven:

Sestro, nedbej zlých slov mých,
hřešit z lásky - není hřích...
Doufám, doufám...

Lorraine:

Stevene...
V tom marném žití odvěkém...

Dracula:

Marném, drahá Lorraine...

Lorraine:

... nestojí za to být jen člověkem.

Dracula:

Nač být lidským tvorem?

Lorraine:

Tak vysvoboď svou Lorrelay!

Steven:

Hledáš, marně hledáš,

Lorraine:

Tam ji z temnot povznes, kde je ráj!

Dracula:

ráj!

Lorraine:

Srdce mé chce tlouci ve tvém,

Lorraine a Dracula:

srdce dřív tak zbabělé.

Lorraine:

Stiskni, fest,
a padlá nymfa tvá

Lorraine a Dracula:

má se vznést
jak andělé.

Lorraine:

Jak vzácný dar,

Dracula:

Jak vzácný dar,

Lorraine:

mi byl dán,

Dracula:

ti byl dán,

Lorraine:

dar přízně tvé,

Dracula:

dar z vůle mé,

Lorraine:

jsi můj pán.

Dracula:

jsem tvůj pán.

Lorraine:

Čin nádherný,

Dracula:

Čin příšerný,

Lorraine:

byl vykonán,

Dracula:

byl vykonán,

Lorraine:

teď ďábel sám,

Dracula:

teď ďábel sám,

Lorraine:

je můj pán!

Dracula:

je tvůj pán!

Další písničky hudební skupiny Muzikál Dracula:

Muzikál Dracula - Hon na Zlo
Muzikál Dracula - Škodolibé Nymfy
Muzikál Dracula - Smilování
Muzikál Dracula - Vstaň, bratře můj
Muzikál Dracula - Černí rytíři

Předchozí písničky hudební skupiny Muzikál Dracula:

Muzikál Dracula - Stockers
Muzikál Dracula - Dehibernace
Muzikál Dracula - Prázdné casino
Muzikál Dracula - Odhalení
Muzikál Dracula - Pygmalion

Tag Cloud

Archives

    To top